Roczny budżet domowy

PODSUMOWANIE BUDŻETUStyczeńLutyMarzeczecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńSumaŚrednio
Suma Przychody
Suma Expenses
NETTO (Przychody - Wydatki)

 StyczeńLutyMarzeczecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńSumaŚrednio

Przychody
Wydatki domowe
Życie codzienne
Dzieci
Zdrowie
Zwierzęta domowe
Edukacja
Transport
Ubezpieczenie
Zobowiązania
Oszczędności i inwestycje
Czas wolny
Wakacje
Prezenty i darowizny
Inne wydatki
PODZIAŁ RZECZYWISTYCH WYDATKÓW Suma
WYDATKI DOMOWE - -
ŻYCIE CODZIENNE, DZIECI, ZDROWIE, EDUKACJA, ZWIERZĘTA DOMOWE - -
TRANSPORT - -
UBEZPIECZENIE, ZOBOWIĄZANIA - -
OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE - -
CZAS WOLNY, WAKACJE, PREZENTY I DAROWIZNY - -
INNE WYDATKI - -