Σύνδεση / Εγγραφή

Ετήσιος οικογενειακός προϋπολογισμός

ΣύνοψηΙανΦεβΜάρΑπρΜάιοςΙούνΙούλΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκΣύνολοΜέσος όρος
Σύνολο Έσοδα
Σύνολο Expenses
(Έσοδα - Έξοδα)

 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάιοςΙούνΙούλΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκΣύνολοΜέσος όρος

Έσοδα
Έξοδα Κατοικίας
Καθημερινή διαβίωση
Παιδιά
Υγεία
Κατοικίδια
Εκπαίδευση
Μεταφορές
Ασφάλιση
Υποχρεώσεις
Αποταμίευση και Επενδύσεις
Αναψυχή
Διακοπές
Δώρα και Δωρεές
Λοιπές δαπάνες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σύνολο
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - -
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ - -
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - -
ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - -
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - -
ΑΝΑΨΥΧΗ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΩΡΑ, ΔΩΡΕΕΣ - -
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - -