Login / Register

O pokynoch

Účelom týchto usmernení je predstaviť školiteľom, ktorí budú vykonávať tieto činnosti neformálneho vzdelávania, prehľad modulov dennej praxe finančnej gramotnosti a ďalších súvisiacich zručností.

Autori

Príručku vypracúvajú partneri MLS

Autorské práva

Toto dielo je licencované podľa medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Autorské práva na obrázky sú uvedené na obrázkoch.