O Przewodnika

Celem Przewodnika jest przedstawienie trenerom, którzy będą prowadzić pozaformalne działania edukacyjne, zarysu Modułów Szkoleniowych z zakresu znajomości finansów i innych powiązanych umiejętności.

Autorzy

Podręcznik został napisany przez partnerów MLS.

Prawa autorskie

Ta praca jest objęta międzynarodową licencją CC.4.0: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

CC BY-NC-SA 4.0 License

Prawa autorskie do zdjęć jak wskazano na zdjęciach.