Login / Register

O smernicah

Namen Smernic je učiteljem, ki bodo izvajali te neformalne izobraževalne dejavnosti, predstaviti organe modulov vsakodnevne prakse finančne pismenosti in drugih s tem povezanih veščin.

Avtorji

Priročnik so avtorji partnerjev MLS.

avtorske pravice

To delo je licencirano pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Avtorske pravice za slike, kot je navedeno na slikah.