Σύνδεση / Εγγραφή

Σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές

Στόχος των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι να παρουσιάσει το περίγραμμα των ενοτήτων καθημερινής εξάσκησης για τον οικονομικό αλφαβητισμό και άλλες σχετικές δεξιότητες στους εκπαιδευτές που θα πραγματοποιήσουν αυτές τις άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Συγγραφείς

Το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί από τους εταίρους του έργου MLS.

Πνευματικά δικαιώματα

Το εγχειρίδιο διατίθεται υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνής Έκδοση.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων όπως αναφέρονται σε κάθε εικόνα.